se.gas-globe.com

Tyskland | Statistics Historiska värden - årsöversikter i € / Cent 16.10.2019 16:22

Pris / Sort:
Prisnivå Högoktanig bensin År 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Röd stapel:Prisförändringar genom företagets bruttovinst (höjning till det beräknat effektivaste råoljepriset efter dollarkurs och skatt)
Blå stapel:Prisförändringar genom råoljepris/dollarkurs/skatt. här beräknas med hjälp av det aktuella enhetliga råoljepriset/dollarkursen. Specialpris till följd av särskilda leveranser, lagerhållning etc. tas inte hänsyn till.
Anvisning: Fördelning av värden röd stapel/blå stapel kan avvika något före maj 2006, eftersom eurokursen ännu inte förmedlades varje månad före 05/2006.